Term and Policy

Peraturan-peraturan yang ada pada website ini adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia ini.